juuli 13, 2024
Lõõtsa 8, Tallinn, Eesti
Finants

Raamatupidamisteenuse sisseostmine annab ettevõttele kokkuhoiu ja konkurentsieelise

raamatupidamisteenused
Ülemaailmne eriolukord on pannud ettevõtjaid vaatama üle kulutusi ja revideerima oma ressursse, mille tulemusena ostetakse aina enam teenuseid sisse.

See on õige, sest kõiki spetsialiste ei ole tõepoolest mõtet oma palgal hoida, soovitab ka rahvusvahelise raamatupidamis- ja konsultatsiooniettevõtte Leinoneni Tallinna kontori juht Kaire Rebane.

„Ühelt poolt tähendab iga töökoht konkreetseid vahendeid ja pidevaid tööjõukulusid, millele lisanduvad spetsialisti järjepideva koolitamisega seotud väljaminekud. Teisalt on väga palju varasemat n-ö käsitööd kolinud arvutitesse, mida on digitaalselt lihtne teha. Seetõttu soovitame ka meie mõelda, kas poleks mõttekam näiteks raamatupidaja, palgaarvestaja, personaliinimese ja õigusnõustaja teenuseid sisse osta,“ räägib Rebane.

Leinoneni poole on viimase aasta jooksul pöördunud omajagu uusi kliente, kes on koondanud raamatupidaja ametikoha. Majanduslikult keerukas olukorras on muutunud trendiks osta raamatupidamisteenust sisse ettevõttelt, kes seda osutab. Teenuse eest makstakse mahu põhjal ning lisaks raamatupidamisele saab Leinoneni äriõiguse ja maksuõiguse eriala inimestelt kompleksteenusena ka juriidilist ja maksutuge keerulisemate olukordade lahendamiseks. Teenust osutavad oma ala eksperdid, mis annab kokkuvõttes ettevõttele nii rahalise kokkuhoiu kui ka parimad lahendused maksu- ja õigusprobleemide ennetamiseks, mis annavad omakorda konkurentsieelise.

Leinoneni meeskond tagab kliendile kogu teenuste spektri, kattes ka tööõiguslikud teemad alates töölepingute ja lisade seaduspärasest vormistamisest ning töösisekorrareeglite koostamisest kuni klientide töötajate tööõigusalase koolitamise ja töölepinguteemaliste läbirääkimisteni. „Oleme partner, kes ei paku lihtsalt kuivalt ühte teenust. Meie jaoks on oluline tunda oma klienti ja tema äriga seotud nüansse ja asjaolusid. Meie kliendid on nii pisikesed kontorid kui ka suure töötajaskonnaga tootmisettevõtted, kellele osutame näiteks pearaamatupidaja teenust või aitame kokku panna mitmes riigis tegutsevate tütarettevõtete aruandlust,“ selgitab Rebane. „Klient ei pea ostma meilt täisteenust, vaid just selle töölõigu, millega tegelemist ta ei pea otstarbekaks.“

Kuna tänapäeval käib raamatupidamine elektrooniliselt, saavad kliendid oma tšekid ja muud dokumendid laadida otse süsteemi, reaalselt raamatupidajaga kokku puutumata. „Lisaks olulisele ajavõidule on ka asjaajamine läbipaistvam, kuna tarkvarasse jääb jälg, kes on millal ja mida programmi laadinud. Raamatupidaja saab kõik saabunud dokumendid võtta kohe menetlusse ja vajaduse korral suhelda näiteks vigase arve puhul ise otse tarnijatega,“ kõneleb Rebane. „Samuti laekuvad otse programmi palgaarvestuse jaoks vajalikud töötajate töötunnid ning informatsioon haiguste ja puhkuste kohta. Käsitsi tehtavad Exceli tabelid on ajalugu ja tööajaarvestus käib kiibi või GPS-i abil automaatselt.“

Leinoneni raamatupidajad töötavad eri raamatupidamisprogrammides ja äritarkvarades, millele saab interneti kaudu ligi. „Meie jaoks ei ole vahet, kas tegu on kliendi enda tarkvara, korporatiivse või tootmisettevõtete programmidega, leping meiega ei tähenda uue raamatupidamistarkvara soetamist ega muid lisainvesteeringuid. Aga kui kliendil on soov juurutada uut tarkvara või senist arendada, aitame koostöös arendajatega luua just sellise kulujuhtimise struktuuri, nagu kliendil on vaja.“

Aina suurem huvi õigusnõustaja teenuse järele.

Leinoneni kogemus ütleb, et rasketel aegadel suureneb ettevõtete vajadus õigusnõustaja teenuse järele. Nii on viimasel aastal tulnud palju päringuid töövaidluste, töölepingute alustamiste ja lõpetamiste, uute regulatsioonide, seadusemuudatuste, toetuste taotlemise, firmade asutamise, likvideerimise, ümberstruktureerimise ja jagunemiste ning samuti kodukontorireeglite kohta. Leinoneni õigusnõustajad annavad meelsasti konsultatsioone ja aitavad nimetatud muudatusi ettevõtetes ellu viia.

„Inimeste jaoks on töö kaotamine tundlik teema ja Eestis on töövaidlusi algatada lihtne. Seetõttu tuleb ettevõtte töölepingud ja sammud näiteks koondamiste puhul hästi läbi mõelda. Meie tööõiguse konsultatsioonid on aidanud klientidel end sel teemal harida ja hoidnud ära nii mõnegi vaidluse,“ ütleb Rebane.

Lisaks juriidiliste dokumentide koostamisele on Leinoneni õigusnõustajad alati valmis nõustama kliente ka telefoni ja veebikohtumiste teel, et aidata neil ennetada probleeme ning hoida ära kulukaid ja närvesöövaid vaidluseid.

Samuti on väga oluline maksuõigus, sest maksude mittetundmine ei vabasta paraku maksude tasumise kohustusest. Kui teadmatusest jäetakse maksudedeklaratsioonid esitamata ja maksud tasumata, siis tulevikus võivad tagajärjed olla ettevõttele juba palju kulukamad, kui lisanduvad maksuintressid või lausa trahvid. Eesti ettevõtetel on Rebase sõnul suur huvi välisriikidesse laienemise vastu, aga igas riigis on omad seadused ja maksumäärad. Leinonen tegutseb 12 riigis ning Tallinna kontor tegeleb iga päev Eesti ja Soome maksunduse, raamatupidamise ja palgaarvestusega.

„Enne välismaa partneritega lepingute sõlmimist tasub mõelda paar sammu ette, et tulemus oleks ootuspärane ega tooks kaasa ebameeldivaid üllatusi. Näiteks, kas saadavat kasumit tuleb tegelikult ka riikide vahel jagada või milliseid makse tuleb tegevuselt tasuda? Lisaks näeme praktikas, kuidas eksitakse piiriüleste tehingute käibemaksuarvestamise põhimõtetes, millega tekitatakse endale teadmatusest teises riigis käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus. Ja kuna kaugtöö on uus normaalsus, on tööandjatel võimalus palgata töötajaid teistest riikidest. On väga oluline, et kõik maksud saaksid õigesti makstud.“

Riskikohad, mida tähele panna:
  1. Piiriülesel laienemisel soovitame pöörata tähelepanu maksuõigusele, vältimaks ootamatuid registreerimis- ja maksukohustusi.
  2. Välisriigis töötaja palkamisel või välisriigist töötaja palkamisel Eestisse pea nõu spetsialistiga, sest mõlemal juhul tuleb tööandjal tutvuda nii töö- kui ka maksuõiguse teemadega.
  1. Töösuhte lõpetamisel on oluline kõik juriidilised nüansid ette läbi mõelda, et ei tekiks soovimatuid töövaidlusi.
    Leinonen alustas Eestis tegevust 1993. aastal. Ettevõtte Tallinna büroos töötab üle 40 töötaja, kes teenindavad enam kui 350 Eestis ja Soomes tegutsevat ettevõtet üksikettevõtjatest suurte rahvusvaheliste korporatsioonideni. Leinonen Grupp pakub oma teenuseid 12 riigis asuva 14 kontori kaudu. Eesti kontoris on töökeeled eesti, inglise, soome ja vene keel. Leinoneni Eesti kontori teenuse kvaliteeti kinnitab Bureau Veritaselt saadud ISO 9001:20015 kvaliteedisertifikaat.